ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2013
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 446173
Page Views 532649
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
3 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
8 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
14 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
25 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
31 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
34 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
42 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
45 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 0885032280
56 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
62 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
73 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
82 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
84 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
86 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
104 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
115 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
121 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
128 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
129 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
131 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
133 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275
134 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
135 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
136 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
138 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579