ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2013
ปรับปรุง 16/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 416856
Page Views 488488
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
3 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
8 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
16 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
18 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
25 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
31 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
37 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
40 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
44 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
45 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
51 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 0885032280
56 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
62 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
79 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
82 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
93 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
96 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
104 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
105 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
106 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
113 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
122 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
123 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
129 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
130 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
132 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
133 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
134 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
135 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
136 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
138 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275