ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2013
ปรับปรุง 31/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 588103
Page Views 684396
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
3 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
6 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
7 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
8 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
9 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
14 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
16 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
18 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง 038-485380-1
23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
25 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
31 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
34 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
38 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
40 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
42 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
43 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
44 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
45 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
46 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
56 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 033000963
57 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
58 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
62 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038282554
73 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
76 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
78 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
82 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
83 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
89 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
90 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
92 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
95 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
104 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
105 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
106 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
107 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
115 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
121 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
124 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
128 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
129 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
130 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
131 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
132 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
133 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
134 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
135 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
136 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
137 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579
138 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275
139 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี