ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2013
ปรับปรุง 03/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 433807
Page Views 517023
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
2 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง 038-201265
3 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง
4 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง
5 โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง
6 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง 0-3826-0731
7 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง
8 โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง 038158625
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ บ้านบึง บ้านบึง
10 โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) บ้านบึง บ้านบึง
11 โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง
12 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง
13 โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง 038-443967 , 038-446281
14 โรงเรียนจิ้นฮิ้ว บ้านบึง บ้านบึง
15 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล บ้านบึง บ้านบึง 0-3844-4544
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง
17 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง
18 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง
19 โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง(สุภาพสามัคคีราษฎร) มาบไผ่ บ้านบึง
21 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก บ้านบึง
23 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง
24 โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง 038485484
25 โรงเรียนบ้านโป่ง หนองซ้ำซาก บ้านบึง
26 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง
28 โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง
29 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง
30 โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง
31 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง
32 โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง
33 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง 0-3848-5055
34 โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง
35 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง
36 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง
37 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง
38 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน หนองอิรุณ บ้านบึง
39 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 0-3829-2225
40 โรงเรียนบ้านป่ายุบ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
41 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง 292374
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
43 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ 0-3821-8072
44 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่
45 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง หนองเสือช้าง หนองใหญ่
46 โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่
47 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
48 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่
49 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่
50 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ 0-3821-9196
51 โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่
52 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่
53 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่
54 โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่
55 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ 0885032280
56 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่
57 โรงเรียนสหะพาณิชย์ เมืองชลบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
59 โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี
60 โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี
61 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี 0-3844-0220
62 โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี
63 โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี
64 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า เมืองชลบุรี
65 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี
66 โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี
67 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฏร์นุกูล) บางทราย เมืองชลบุรี
68 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี
69 โรงเรียนชลบุรี(สุขบท) บางทราย เมืองชลบุรี
70 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
71 โรงเรียนปรีชานุศาสตร์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
72 โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
73 โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
74 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
75 โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 038-278788
76 โรงเรียนเฮงฮ่าง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
77 โรงเรียนอนุวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็ก บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
79 โรงเรียนเฉลิมศรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
80 โรงเรียนศิริวิทย์วัฒนา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
81 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฎร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี 0-3838-3679
82 โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี
83 โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
84 โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
85 โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี
86 โรงเรียนอนุศาสน์พิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
87 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี
88 โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี 0-3828-6950
89 โรงเรียนชลราษฏรอำรุง บ้านสวน เมืองชลบุรี
90 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
91 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี 273378,274437
92 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี
93 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี
94 โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
95 โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน บ้านสวน เมืองชลบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
98 โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
99 โรงเรียนอนุบาลสุรางค์รักษ์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
100 โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
101 โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
102 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี
103 โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี 0-3820-6868
104 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี 0-3828-5710
105 โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี
106 โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี
107 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี
108 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี
109 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี เมืองชลบุรี
110 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี
111 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี 0-3814-6124
112 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา(ตะเภาแก้ววิทยาคาร) หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
113 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
114 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
115 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี
116 โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
117 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
119 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี
120 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7425
121 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี 0-3839-7104
122 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2 อ่างศิลา เมืองชลบุรี
123 โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี
124 โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
125 โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี
126 โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี
127 โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี 033-090490
128 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี 0-3839-2718
129 โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี
130 โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี
131 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-1027
132 โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี 0871495353
133 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3838-2020
134 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
135 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข แสนสุข เมืองชลบุรี
136 โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี
137 โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี 392275
138 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี 0-3839-0579