กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววัชรี เทศพุ่ม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0874888998