กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ชูเกลี้ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0896022201

นางสาวจันธิรา นนทภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0857570268

นางธัญญพร วรุตม์ธราพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0850294656