กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกนกวรรณ ปั้นประสงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0923692133

นางสาวสุรภา เจตกาลบุญชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0624284383
อีเมล์ : maybb55@hotmail.co.th