ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนุชจรี แก้วภา
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร คำชมพู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวนัทวรรณ สืบสุวรรณ์