ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ
วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยม 12 ประการของนักเรียน  โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สหวิทยาเขตหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,14:13   อ่าน 628 ครั้ง