วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนความเป็นไทย  ใส่ใจธรรมาภิบาล บนพื้นฐานประชารัฐ