ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
405 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0-3821-8072 เบอร์โทรสาร 0-3821-8074
Email : klongplu56@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน