ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0-3821-8072
Email : trainer080@chon1.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :