รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
405 หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0-3821-8072 เบอร์แฟกส์ 0-3821-8074
Email : klongplu56@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :