ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 มี.ค. 59 ประถมไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และค่ายธรรมะ
ชุดพละ ครูกิติคุณ
17 มี.ค. 59 อนุบาลและมัธยมศึกษาไปทัศนศึกษา และ ค่ายคุณธรรม
อนุบาลไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และมัธยมศึกษาไป ดรีมเวิลด์ ครูกิติคุณ
15 มี.ค. 59 ถึง 16 ก.พ. 59 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ม. 3 เข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ครูกิติคุณ ครูธารารัตน์ ครูกาญจนา
03 มี.ค. 59 ถึง 05 มี.ค. 59 ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ครูวลัยภรณ์ ครูธนากร
11 ส.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558
27 ก.ค. 58 ถึง 28 ก.ค. 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2558
14 ธ.ค. 57 กิจกรรมโครงการคาราวานเสริืมสร้างเด็ก ระดับปฐมวัย
19 มิ.ย. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู 

ณ หอประชุม ใส่ชุดนักเรียน
25 มี.ค. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดงานรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาลและจบช่วงชั้นที่ 1 , 2  , 3   ประจำปีการศึกษา  2556  

ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน
23 ม.ค. 57 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ สถานีแสดงพันธ์ัสัตว์น้ำระยอง และสวนรุกชาติเพ จังหวัดระยอง
ชุดพละ
10 ม.ค. 57 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จัดกิจกรรมเกม  ในตอนเช้า  ในตอนเย็นมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน

13 ก.ย. 56 งานเปิดอาคารวิศิษฐ์อนุสรณ์ และทำบุญโรงเรียน
งานเปิดอาคารวิศิษฐ์อนุสรณ์ และทำบุญโรงเรียน  ร่วมเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และชมการแสดงของนักเรียน และลุ้นรับรางวัลมากมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
30 ก.ค. 56 ถึง 03 ส.ค. 56 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ โรงแรมรัตน ชลบุรี
ชุดขาว
19 ก.ค. 56 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2556

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ชุมชนตลาดคลองพลู ไปที่วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์

ชุดพละ